Wirtualny Szpital VMS

Wirtualny Szpital jest modułem Wirtualnej Symulacji Medycznej pozwalającym na realizację scenariuszy symulacyjnych w środowisku wewnątrzszpitalnym. Możliwa jest realizacja zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych scenariuszy symulacji w sesjach multiplayer. Uczestnicy symulacji mają do dyspozycji niezbędny sprzęt medyczny w szczególności: defibrylator, pompę infuzyjną, respirator, sprzęt do wentylacji, udrażniania dróg oddechowych, wkłuć dożylnych, ampularium z zestawem leków oraz zasobnik z płynami infuzyjnymi. Dodatkowo dostępne jest wirtualne laboratorium umożliwiające robienie badań laboratoryjnych oraz diagnostyki obrazowej.

Konfiguracja scenariusza i wirtualnego pacjenta

Konfiguracji scenariusza oraz wirtualnego pacjenta dokonuje instruktor. Konfiguracja polega na ustawieniu rodzaju pacjenta, wyglądu zewnętrznego w tym odzieży oraz ewentualnych obrażeń oraz umieszczeniu go w środowisku symulacji – wirtualnym szpitalu. Na etapie tworzenia wirtualnego pacjenta  instruktor tworzy linię życia zawierającą odpowiednie parametry życiowe, wyniki badań laboratoryjnych oraz obrazowych. W linii życia ustawiane są również parametry, które mają podlegać ocenie oraz mają wygenerować odpowiednią informację zwrotną w podsumowaniu symulacji. Instruktor na etapie tworzenia linii życia decyduje które parametry są błędami krytycznymi, ustala zasady punktacji, ustawia parametry życiowe pacjenta oraz reakcję wirtualnego pacjenta na poszczególne czynności uczestników.

Podsumowanie symulacji - informacja zwrotna

Podsumowanie scenariusza symulacji jest informacją zwrotną dla uczestników, która jest generowana automatycznie na koniec każdej symulacji. Instruktor podczas tworzenia scenariusza ustawia w linii życia pacjenta odpowiednie parametry, które mają podlegać ocenie oraz mają pojawić się w podsumowaniu. Instruktor na etapie tworzenia linii życia decyduje które parametry są błędami krytycznymi, ustala zasady punktacji, ustawia parametry pacjenta oraz reakcję wirtualnego pacjenta na poszczególne czynności uczestników symulacji.